با توجه به پایان یافتن دوره آزمون های هفتگی و جامع آنلاین سال 97 ، از امروز این آزمون ها باز می شود و همکاران عزیزی که ثبت نام دارند می توانند سئوالات را مشاهده کنند و عزیزانی که ثبت نام ندارند می توانند ثبت نام کنند و سئوالات را مشاهده کنند .