نمایندگی قزوین

نام نمایندگی : جناب آقای فلاح

آدرس نمایندگی: قزوین - خیابان بوعلی - نرسیده به چهارراه راهنمایی و رانندگی - کتاب سرای حکیم

شماره تماس :09127802659-02833224899

نمایندگی کرمانشاه

نام نمایندگی : جناب آقای کیوان موقوفه

آدرس نمایندگی: کرمانشاه - خیابان 22 بهمن - انتهای سیمتری دوم - نرسیده به چهارراه سنگر - جنب اتوگالری آسمان - موسسه عصر دانش

شماره تماس :09363213809-08318360667-08318393170

bestpharm24.com/abilify