عنوان محصول : DVD و CD های آموزشی ارتوپدی
دسته بندی : سی دی های آموزشی
رفرنس : طبق رفرنس دستیاری 95 وزارت بهداشت
تاریخ برگزاری : 8228/08/22
مدت زمان کلاس : 24 ساعت
استاد مدرس :
وضعیت : موجود
تعداد :محصولات مرتبط :