عنوان محصول : DVD و CD های آموزشی اورولوژی
دسته بندی : سی دی های آموزشی
رفرنس : وزارت بهداشت
تاریخ برگزاری : 1395/03/13
مدت زمان کلاس : 24 ساعت
استاد مدرس : دکتر سیدرضا حسینی
وضعیت : موجود
تعداد :محصولات مرتبط :