عنوان محصول : DVD و CD های آموزشی آمار
دسته بندی : سی دی های آموزشی
رفرنس : طبق رفرنس دستیاری 95 وزارت بهداشت
تاریخ برگزاری : 1395/03/27
مدت زمان کلاس : 24 ساعت
وضعیت : موجود
تعداد :محصولات مرتبط :