عنوان محصول : DVD و CD های آموزشی پوست
دسته بندی : سی دی های آموزشی
رفرنس : طبق رفرنس دستیاری 95 وزارت بهداشت
تاریخ برگزاری : 1395/05/23
مدت زمان کلاس : 24 ساعت
استاد مدرس : دکتر رعنا رفیعی
وضعیت : موجود
تعداد :محصولات مرتبط :