محصـولات
  • کتب خلاصه به قلم اساتید تخصصی و ویرایش شده توسط کمیته علمی پارسیان دانش، منحصر به فرد، منطبق بر رفرانس های جدید، جامع و پوشش دهنده بیش از 90 تا 95 درصد از آزمونها
  • مجموعه سؤالات به قلم اساتید تخصصی
  • کوئیزها و آزمون های منظم هفتگی
  • آزمون های جامع استاندارد در پایان دروس ماژور و مینور (برای هر درس 2 تا 3 آزمون جامع در نظر گرفته شده است)
  • لوح فشرده صوتی و تصویری با برترین کیفیت و با قابلیت انتخاب سرفصل دروس
  • خلاصه در خلاصه های هفته آخر و شب امتحان برای اولین بار در میان مؤسسات آموزشی