روماتولوژی

بدون امتیاز 0 رای
1
126,000 66,000 تومان

کتاب قلب و عروق

بدون امتیاز 0 رای
کتاب تمام رنگی و منطبق با رفرانس آزمون سال 1402(سال1400) تدریس دکتر نوید مدینه ای
13
125,000 85,000 تومان

کتاب کلیه

بدون امتیاز 0 رای
کتاب تمام رنگی براساس سیسیل و هاریسون 2018 (سال1400) با تالیف و تدریس دکتر مجتبی گرجی
7
149,000 79,000 تومان