نمایش 1–9 از 26 نتیجه

خلاصه گوش حلق وبینی

بدون امتیاز 0 رای
براساس رفرانس behborn 2010(سال1400) تدریس دکتر حسین رسولپناه
0
125,000 تومان

خلاصه گوارش و کبد

بدون امتیاز 0 رای
براساس رفرانس سیسیل و هاریسون2018(سال1400) تدریس دکتر مجتبی گرجی
1
125,000 تومان

خلاصه کلیه

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس سیسیل و هاریسون2018(سال1400) تدریس دکتر مجتبی گرجی
0
125,000 تومان

خلاصه غدد

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس سیسیل و هاریسون2018(سال1400) تدریس دکتر مجتبی گرجی
0
125,000 تومان

خلاصه عفونی2

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس هاریسون2018(سال1400) تدریس دکتر حمید عمادی
1
125,000 تومان

خلاصه عفونی1

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس هاریسون 2018(سال1400) تدریس دکتر حمید عمادی
1
125,000 تومان

خلاصه ریه

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس سیسیل و هاریسون 2018(سال1400) تدریس دکتر مجتبی گرجی
0
115,000 تومان

خلاصه روماتولوژی

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس سیسیل هاریسون 2018(سال1400) تدریس دکتر مجتبی گرجی
0
125,000 تومان

خلاصه روانپزشکی

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت(سال1400) تدریس دکتر رضا دانشمند
0
125,000 تومان