نمایش 1–9 از 26 نتیجه

خلاصه زنان3

بدون امتیاز 0 رای
براساس رفرانس بکمن و لینگ2020(سال1400) تدریس دکتر سمانه شیبانی
4
189,000 تومان

خلاصه زنان2

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس بکمن و لینگ2020(سال1400) تدریس دکتر سمانه شیبانی
4
189,000 تومان

خلاصه زنان1

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس بکمن و لینگ 2020(سال1400) تدریس دکتر سمانه شیبانی
4
189,000 تومان

خلاصه جراحی4

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس لارنس 2019(سال1400) تدریس دکتر هادی احمدی آملی
1
189,000 تومان

خلاصه جراحی3

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس لارنس 2019(سال1400) تدریس دکتر هادی احمدی آملی
1
189,000 تومان

خلاصه جراحی2

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس لارنس 2019(سال 1400) تدریس دکتر هادی احمدی آملی
1
189,000 تومان

خلاصه جراحی1

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس لارتس 2019(سال 1400) تدریس دکتر هادی احمدی آملی
1
179,000 تومان

خلاصه پاتولوژی

بدون امتیاز 0 رای
براساس رابینز 2019(سال1400) تدریس دکتر شفیقه عسگری
2
179,000 تومان

خلاصه اورولوژی

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت (سال1400) تدریس دکتر علی محمد فخر یاسری
4
189,000 تومان