در حال نمایش 4 نتیجه

صوتی غدد

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس سیسیل و هاریسون2018(سال1400) تدریس دکتر مجتبی گرجی
15
0
95,000 تومان

صوتی پوست

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرانس آزمون دستیاری 1402 با تدریس دکتر شاهین حمزه لویی
12
1
100,000 تومان

صوتی پاتولوژی

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای

منطبق بر رفرانس آزمون دستیاری 1402 با تدریس خانم دکتر شفیقه عسکری

20 ساعت
0
100,000 تومان

صوتی قلب

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1401 با تدریس دکتر مجتبی گرجی
15
1
99,000 تومان