نمایش 1–9 از 30 نتیجه

ویدیوی فارماکولوژی

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرنس آزمون دستیاری 1402(کارتزونگ-ترور2019) با تدریس دکتر مسعود خاتمی نیا
10
5
164,000 تومان

ویدیوی پاتولوژی

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرانس اعلامی وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری 1402 با تدریس خانم دکتر شفیقه عسگری
20 ساعت
1
164,000 تومان

ویدیوی پوست

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرانس آزمون دستیاری 1402 با تدریس دکتر شاهین حمزه لویی
12
2
174,000 تومان

ویدیوی اورولوژی

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1402 با تدریس دکتر علیمحمد فخریاسری
12
0
169,000 تومان

ویدیوی اخلاق پزشکی

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1402 با تدریس دکتر ساحل سلطانی
15
2
104,000 تومان

ویدیوی عفونی 1

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1402 با تدریس دکتر عمادی
15
0
144,000 تومان

ویدیوی ارتوپدی

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1402 با تدریس دکتر سید صالحی
15
1
144,000 تومان

ویدیوی آمار

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1402 با تدریس دکتر ساحل سلطانی
15
0
134,000 تومان

ویدیوی اطفال 4

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1402 با تدریس دکتر کامیار کامرانی
15
2
144,000 تومان