نمایش 1–9 از 36 نتیجه

ویدیوی آموزشی داخلی بیماری‌های گوارش و کبد

بدون امتیاز 0 رای
ویدیوی آموزشی داخلی بیماری‌های گوارش و کبد جهت آمادگی آزمون دستیاری و پره‌انترنی براساس رفرانس سیسیل و هاریسون2022 تدریس دکتر امید تیموری
10
0
269,000 تومان

ویدیوی آموزشی داخلی اندوکرینولوژی (غدد)

بدون امتیاز 0 رای
ویدیوی آموزشی داخلی اندوکرینولوژی (غدد) جهت آمادگی آزمون دستیاری و پره‌انترنی براساس رفرانس سیسیل و هاریسون2022 تدریس دکتر امید تیموری
10
3
269,000 تومان

ویدیوی آموزشی داخلی نفرولوژی (کلیه)

بدون امتیاز 0 رای
ویدیوی آموزشی داخلی نفرولوژی (کلیه) جهت آمادگی آزمون دستیاری و پره‌انترنی براساس رفرانس سیسیل و هاریسون2022 تدریس دکتر امید تیموری
10
3
269,000 تومان

ویدیوی آموزشی داخلی دستگاه تنفسی(ریه)

بدون امتیاز 0 رای
ویدیوی آموزشی داخلی دستگاه تنفسی(ریه) جهت آمادگی آزمون دستیاری و پره‌انترنی براساس رفرانس سیسیل و هاریسون2022 تدریس دکتر امید تیموری
10
2
269,000 تومان

ویدیوی آموزشی داخلی روماتولوژی

بدون امتیاز 0 رای
ویدیوی آموزشی داخلی روماتولوژی جهت آمادگی آزمون دستیاری و پره‌انترنی براساس رفرانس سیسیل و هاریسون2022 تدریس دکتر امید تیموری
10
2
269,000 تومان

ویدیوی آموزشی داخلی خون و آنکولوژی

بدون امتیاز 0 رای
ویدیوی آموزشی داخلی خون و آنکولوژی جهت آمادگی آزمون دستیاری و پره‌انترنی براساس رفرانس سیسیل و هاریسون2022  و با تدریس دکتر امید تیموری
10
2
269,000 تومان

ویدیوی فارماکولوژی

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرنس آزمون دستیاری 1403(کارتزونگ-ترور2019) با تدریس دکتر مسعود خاتمی نیا
10
30
200,000 تومان

ویدیوی پاتولوژی

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرانس اعلامی وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری 1403 با تدریس خانم دکتر شفیقه عسگری
20 ساعت
16
210,000 تومان

ویدیوی پوست

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرانس آزمون دستیاری 1403 با تدریس دکتر شاهین حمزه لویی
12
24
210,000 تومان