نمایش 1–9 از 29 نتیجه

ویدیوی فارماکولوژی

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرنس آزمون دستیاری 1403(کارتزونگ-ترور2019) با تدریس دکتر مسعود خاتمی نیا
10
16
179,000 134,250 تومان

ویدیوی پاتولوژی

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرانس اعلامی وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری 1403 با تدریس خانم دکتر شفیقه عسگری
20 ساعت
12
179,000 134,250 تومان

ویدیوی پوست

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرانس آزمون دستیاری 1403 با تدریس دکتر شاهین حمزه لویی
12
13
179,000 134,250 تومان

ویدیوی اورولوژی

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1403 با تدریس دکتر علیمحمد فخریاسری
12
8
179,000 134,250 تومان

ویدیوی اخلاق پزشکی

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1403 با تدریس دکتر ساحل سلطانی
15
5
104,000 78,000 تومان

ویدیوی عفونی1

بدون امتیاز 0 رای
منطبق بر رفرانس هاریسون 2018با تدریس دکتر عمادی
15
4
144,000 108,000 تومان

ویدیوی ارتوپدی

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1403 با تدریس دکتر سید صالحی
15
7
159,000 119,250 تومان

ویدیوی آمار

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1403 با تدریس دکتر ساحل سلطانی
15
0
149,000 111,750 تومان

ویدیوی اطفال4

بدون امتیاز 0 رای
بر اساس آخرین رفرانس اعلامی جهت آزمون دستیاری 1402 با تدریس دکتر کامیار کامرانی
15
12
159,000 119,250 تومان