90
دوره
525
کاربر
1021
دانشجو
4
استاد
محصولی یافت نشد
دوره های استادیار

درسنامه عفونی(1)

چاپ 1402
بدون امتیاز 0 رای
30
205,000 - 305,000 تومان

درسنامه گوارش

چاپ 1402
بدون امتیاز 0 رای
38
225,000 - 325,000 تومان

درسنامه رادیولوژی(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
4
350,000 تومان

درسنامه خون و انکولوژی

چاپ 1402
بدون امتیاز 0 رای
60
225,000 - 325,000 تومان

درسنامه نفرولوژی

چاپ 1402
بدون امتیاز 0 رای
33
195,000 - 295,000 تومان

درسنامه ریه

چاپ 1402
بدون امتیاز 0 رای
52
195,000 - 295,000 تومان
کتاب سرا

درسنامه عفونی(1)

چاپ 1402
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1403(سیسیل و هاریسون 2022)
30
205,000 - 305,000 تومان

درسنامه گوارش

چاپ 1402
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1403(سیسیل و هاریسون 2022)
38
225,000 - 325,000 تومان

درسنامه رادیولوژی(جدید)

چاپ 1401
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1403(هرینگ 2020) با چاپ دیجیتالی
4
350,000 تومان

درسنامه خون و انکولوژی

چاپ 1402
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1402(سیسیل و هاریسون 2022)
60
225,000 - 325,000 تومان