نمایش 10–18 از 35 نتیجه

درسنامه اندوکرینولوژی

چاپ 1402
بدون امتیاز 0 رای
بر اساس رفرانس وزارت بهداشت جهت آزمون دستیاری و پره انترنی 1403(سیسیل و هاریسون 2022)
47
205,000 - 305,000 تومان

درسنامه پاتولوژی

بدون امتیاز 0 رای
ضروریات پاتولوژی بر اساس رفرانس آزمون دستیاری1403 (رابینز 2019) - چاپ 1402  
21
215,000 - 305,000 تومان

درسنامه پوست

بدون امتیاز 0 رای
ضروریات درماتولوژی بر اساس رفرانس آزمون دستیاری1403- تمام رنگی - چاپ 1400
18
215,000 - 305,000 تومان

درسنامه اورولوژی

بدون امتیاز 0 رای
کتاب تمام رنگی و بر اساس رفرانس وزارت بهداشت و درمان جهت آزمون پذیرش دستیاری و پره انترنی با ویرایش دکتر علیمحمد فخریاسری  
39
295,000 245,000 تومان

درسنامه نورولوژی

بدون امتیاز 0 رای
کتاب تمام رنگی ضروریات نورولوژی بر اساس رفرانس وزارت بهداشت و درمان جهت آزمون پذیرش دستیاری و پره انترنی با ویرایش دکتر سعید شاه بیگی
31
205,000 - 305,000 تومان

درسنامه فارماکولوژی

بدون امتیاز 0 رای
کتاب تمام رنگی بر اساس رفرانس آزمون دستیاری 1403 (کارتزونگ-ترور2019 -سال چاپ 1402) با ویرایش دکتر مسعود خاتمی نیا
20
195,000 - 285,000 تومان

درسنامه زنان1

بدون امتیاز 0 رای
ضروریات زنان1 بر اساس رفرانس آزمون دستیاری1403(بکمن و لینگ 2020- تمام رنگی -چاپ 1400)
20
265,000 تومان

درسنامه زنان2

بدون امتیاز 0 رای
ضروریات زنان2 بر اساس رفرانس آزمون دستیاری1403(بکمن و لینگ 2020- تمام رنگی -چاپ 1400    
15
265,000 تومان

درسنامه زنان3

بدون امتیاز 0 رای
ضروریات زنان3 بر اساس رفرانس آزمون دستیاری1403(بکمن و لینگ 2020- تمام رنگی -چاپ 1400)
12
265,000 تومان