نمایش 28–35 از 35 نتیجه

کتاب قلب و عروق

بدون امتیاز 0 رای
کتاب تمام رنگی و منطبق با رفرانس آزمون سال 1402(سال1400) تدریس دکتر نوید مدینه ای
39
165,000 110,000 تومان

کتاب رادیولوژی

بدون امتیاز 0 رای
کتاب تمام رنگی و بر اساس آرمسترانگ 2012 (سال1400) تدریس دکتر شفیعی مطهر  
0
165,000 تومان

درسنامه چشم

بدون امتیاز 0 رای
کتاب تمام رنگی ضروریات چشم پزشکی بر اساس رفرانس وزارت بهداشت و درمان جهت آزمون پذیرش دستیاری و پره انترنی با ویرایش دکتر محمدرضا اسدالهی
9
195,000 - 275,000 تومان

درسنامه آمار،اپیدمیولوژی

بدون امتیاز 0 رای
ضروریات آمار و اپیدمیولوژی بر اساس رفرانس آزمون دستیاری1403- تمام رنگی -چاپ 1400
16
155,000 125,000 تومان

درسنامه اخلاق پزشکی

بدون امتیاز 0 رای
کتاب تک رنگ ضروریات اخلاق پزشکی بر اساس رفرانس وزارت بهداشت و درمان جهت آزمون پذیرش دستیاری و پره انترنی با ویرایش دکتر ساحل سلطانی  
10
145,000 تومان

درسنامه ارتوپدی

بدون امتیاز 0 رای
کتاب تمام رنگی ضروریات ارتوپدی بر اساس رفرانس وزارت بهداشت و درمان جهت آزمون پذیرش دستیاری و پره انترنی با ویرایش دکتر محسن سیدصالحی
20
185,000 - 295,000 تومان

کتاب گوش،حلق و بینی

بدون امتیاز 0 رای
کتاب تمام رنگی بر اساس Behborn 2010 (سال1400) تدریس دکتر حسین رسول پناه
1
175,000 تومان

کتاب کلیه

بدون امتیاز 0 رای
کتاب تمام رنگی براساس سیسیل و هاریسون 2018 (سال1400) با تالیف و تدریس دکتر مجتبی گرجی
21
159,000 95,000 تومان